Študentský klub Sokrates a Tvoje miesto v ňom

napísal -eby-14.11.2016

Mojou prvou úlohou ako novej redaktorky bolo napísať môj vlastný prvý blog na stránku časopisu. Teším sa! Téma bola viac-menej jasná, keďže som sa do študentského časopisu Radikál prihlásila aj kvôli prehĺbeniu pomyselných vzťahov medzi jeho redakciou a Klubom Sokrates, prečo to hneď nevyužiť?

Klub Sokrates

Pre mnohých z Vás (študentov či verejnosť) je Klub Sokrates miesto vedené pedagogickým zborom, kde sa stretáva uzavretá spoločnosť aktívnych ľudí, ktorým nestačí množstvo učiva zo školy, tak si ešte pridávajú... Asi Vás šokujem, ale na tejto myšlienke nie je absolútne nič správne.

Klub Sokrates je momentálne (a už dva semestre) vedení študentami z Vašich (našich) radov, ktorí nechceli dopustiť, aby tak skvelá myšlienka, akou je „klub“, v ktorom sa stretávajú ľudia zvedaví a fascinovaní chémiou, zanikla. Slovo klub ale nie je v úvodzovkách len tak pre nič za nič. Väčšina ľudí si pod týmto pojmom automaticky vybaví povinnosti typu prihláška, pravidelná dochádzka, zapájanie sa do organizácie alebo iné súvislosti, ktoré v tomto prípade neplatia. Názov Klub Sokrates má dlhú tradíciu, ktorú sme z nostalgie, rešpektu a úcty voči predchádzajúcemu odbornému vedeniu nechceli zmeniť. Ale to je úplne všetko. Na sokraťáckych akciách je vítaný každý jeden z Vás a ak nás navštívite opakovane, bude to signál pre nás, že ešte nie je čas hádzať flintu do žita.

imgPoďme si bližšie predstaviť aktivity Sokrata. Akúsi kostru akcií každého semestra tvoria prednášky, laboratórne cvičenia, exkurzie a, nazvime to, posedenia s rôznym zameraním – Chemické hry, Vianočný večierok a pod.

Prednášky bývajú spravidla 2-3 za semester, pričom sa ich vždy snažíme variovať v zmysle odborného alebo popularizačného obsahu. Za obdobie, počas ktorého je Sokrates pod naším vedením, vystúpili pred našimi návštevníkmi odborníci a mená ako Dr. Róbert Mistrík, zakladateľ firmy svetového mena – HighChem, známy popularizátor vedy Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., držiteľ Ig Nobelovej ceny Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, nezabúdajúc na držiteľa ocenenia Vedec roka 2016, Ing. Jána Tkáča, DrSc. Jednou z prednáškových akcií minulého semestra bola tiež prezentácia jednotlivých oddelení fakulty, na ktorej sme zistili, že (aj) na našej fakulte sa vedú zaujímavé projekty s perspektívnymi cieľmi a využitím v praktickom živote. Verte mi, ani netušíte, aké hlavy sa nám rodia, pracujú a ochotne šíria svoje vedomosti ďalej u nás, na Slovensku! Nepotrebujete ísť na „platené“ akcie, do zahraničia ani nič podobné, oni prídu za Vami na fakultu. Skrátka úžasná príležitosť dozvedieť sa, ako môže všetka tá tvrdá práca odmakaná rokmi štúdia prerásť do projektu obrovských rozmerov a významov.

imgČo sa laboratórnych cvičení týka, tie sa pod vedením nás ako organizátorov Sokrata uskutočnili iba raz a poviem Vám, bolo sa na čo pozerať. Okrem zaujímavých a efektných experimentov (pravdepodobne kvôli takejto chémii si väčšina z nás vybrala FCHPT) sme zažili (či prežili?) aj evakuáciu labáku. Nuž, čo k tomu dodať. Chémia je už raz taká a nie vždy všetko vyjde podľa Vašich predstáv. A priznajme si to, aspoň budeme mať o čom rozprávať „nechemikom“.

V rámci exkurzie sme (zatiaľ) navštívili firmu TAU-CHEM, ktorá sídli v areáli bývalého Istrochemu a kde sme prišli do kontaktu s tou „pravou“ prácou chemikov. Na svoje si prišli či technickí chemici, či technológovia, pretože v tejto firme nájdete okrem výroby aj laboratóriá výskumu. Výborná prehliadka firmy bola zakončená ponukou zúčastniť sa každoročne touto firmou organizovanej letnej školy, čo bola pre vtedajšieho účastníka exkurzie, Peťa Zelienku, a mňa rukavica vhodená do ringu. Počas trojtýždňovej stáže sme sa podieľali na príprave zlúčenín zaujímavých pre firmu, pričom sme sa mnohé dozvedeli a naučili nielen po praktickej, ale i teoretickej stránke. To je ale už doba minulá a tento semester sa exkurzia ešte len chystá. Že si zvedavý/á kam? Super! Ešte chvíľu vydrž sa dozvieš sa, kde nájdeš všetky informácie.

V neposlednom rade pravidelne organizujeme chemické hry alebo vianočný večierok. Ide o akcie, kde sa stretávame v uvoľnenej atmosfére a zabúdame na náročné štúdium pri hrách alebo pri šálke dobrého vianočného punču.

imgŽe to znie všetko veľmi dobre? No výborne, tak práve na Teba tieto akcie čakajú. Ale ak Ti náhodou tento krátky článok o Klube Sokrates nestačil, neváhaj a nájdi si viac informácií na našej facebook-ovej stránke Klub Sokrates, na stránke fakulty: TU a určite nás neváhaj kontaktovať či už mailom (klubsokrates@gmail.com) alebo osobne ktoréhokoľvek organizátora (mená sú uvedené na stránke fakulty).

Záverom by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa dostali až na koniec tejto prvotiny. Dúfam, že Vás článok zaujal a ak náhodou prispel k zvýšeniu Vášho záujmu o aktivity Sokrata, splnila som svoju tajnú misiu. Želám pekný deň a dočítania pri (dúfam) ďalšom článku!