Poučne a vtipne o nešťastí študentov...

napísal -ivka-28.10.2016

Študent sa na ceste za svojím snažením prežiť každý deň musí popasovať s mnohými prekážkami a pritom nespúšťať z očí ďaleko sa týčiaci životný míľnik – diplom absolventa! Študent FCHPT nie je výnimkou, ba často je skúšaný ešte ťažšie... O tom by sme ale vedeli rozprávať!

Fenomény našej fakulty

Niektoré fenomény odohrávajúce sa za stenami našej fakulty ešte dlho nepochopíme a niektoré nám každodenný stereotyp príjemne okorenia pamätihodnou spomienkou. Spočiatku nám bársčo nedá spávať, ale rokmi skúseností, úspechov i nezdarov prichádza osvietenie. Cieľom tej neľahkej výpravy pralesom vedy a techniky je práve tá krivolaká cesta plná výmoľov, ktoré vyčarujú úsmev na tvári aj po rokoch, ak vieme, ako sa na život dívať... Niekoľko známych i neznámych Murphyho zákonov vám možno pomôže zasmiať sa aj na každodenných (zúfalých) situáciách:
img

 • • Študenti nikdy nesklamú v tom, aby zlyhali.
 • • Menej učenia znamená väčšiu istotu v tom, že vaše odpovede sú nesprávne. Viac učenia znamená väčšie pochybnosti o ich správnosti.
 • • Poznámky z vyučovania sú doma hieroglyfmi. Zle zachovalými hieroglyfmi.
 • • V oblasti každého vyučovaného predmetu existuje obrovské množstvo zaujímavostí. A učitelia sa ich snažia dôsledne utajiť.
 • • Vzdelávanie je proces, počas ktorého sa zo stavu suverénnej nevedomosti dostávame do stavu hĺbavej neistoty.
 • • Pokiaľ nie ste poriadne zmätení, neboli ste poriadne informovaní.
 • • Čím všeobecnejší je názov predmetu, tým menej sa z neho naučíte.
 • • Čím konkrétnejší je názov predmetu, tým menej budete jeho poznatky schopní neskôr využiť.
 • • Ak niečomu nerozumiete, stáva sa to „intuitívne samozrejmým“.

A každý profesionál vo svojom odbore ovláda nasledovné:
img
 • • Teoreticky sú teória a prax to isté. V praxi... to tak nie je.
 • • Expert je ten, kto vie viac a viac o menej a menej veciach, a to až do momentu, keď vie úplne všetko o ničom.
 • • Je jednoduché urobiť niečo zložitým, ale zložité urobiť niečo jednoduchým.
 • • Pri súčasnom tempe vedecko-technologického napredovania je nevyhnutné, aby sme zabúdali viac, než sa učíme.
 • • Nikdy niet dosť času nato, aby ste prácu stihli načas. Vždy je ale dosť času nato, aby ste ju urobili odznova.

Veľa síl a smiechu do zlatých študentských čias!