"Keď nejde študent FCHPT na prax, príde prax za ním"

napísal -bibs-26.11.2017

Štrnásty november práve prebiehajúceho roka odštartoval na našej fakulte tak celkom nezvyčajne. Postarali sa o to desiatky mladých ľudí patriaci k dobre známym fakultným organizáciám, akými sú Klub Sokrates či Študentský cech chemikov, ktorí sa v znení vyššie uvedeného hesla podieľali na príprave prvého ročníka očakávaného podujatia s názvom ChemDay 2017. Vestibulom fakulty sa hemžilo množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli stráviť utorkové dopoludnie počúvaním pútavých prednášok pripravených sedemnástimi firmami z chemického a potravinárskeho priemyslu. Niet pochýb, že prvotný cieľ organizátorov, a to poskytnúť študentom informácie o možnostiach uplatnenia sa na slovenskom trhu či prebudiť v nich záujem o prax, bol na konci spomínaného dňa naplnený. Pozitívnymi ohlasmi nešetril hádam nik. Mňa však zaujímalo, čo na túto akciu hovoria študenti z našich radov. Pozrime sa teda spoločne na ich odpovede a subjektívne názory.

Anna, 1. ročník, Phd.

"Na Chemday som sa tešila už pár týždňov dozadu. Organizátori na mňa zapôsobili najmä tým, že sa im podarilo na fakultu ,,doručiť“ firmy, ktoré možno považovať za lídrov vo svojom odbore. Okrem materiálnych vecí, ako napríklad Indulona (pretože dobrá Indulona nikdy nie je zlá!) sa mi páčilo, že nech sme sa zastavili pri hocktorom stolíku s prezentujúcimi firmami, okamžite sa nám venovali, vysvetlili nám, čím sa zaoberajú a, samozrejme, ponúkli pracovné miesta, ktoré nám boli ako chemikom/potravinárom doslova šité na mieru. Nepáčilo sa mi však, že jednotlivé prednášky v CH-miestnostiach sa navzájom kryli, a tak som mala reálnu šancu vypočuť si celkovo polovicu prezentácií."

Klaudia, 3. ročník, Bc.

"Bola to skvelá možnosť, ako efektívne získať prehľad nielen o ponukách práce v popredných chemických spoločnostiach, ale aj možnosť dohodnúť si spoluprácu s firmou už počas štúdia. Spoločnosti ponúkali možnosť spolupráce so študentmi počas bakalárskych či diplomových prác, formou stáží, absolventských praxí či platených brigád, na ktoré môže nadväzovať aj riadny pracovný pomer. Okrem malých stánkov, z ktorých sme si okrem nových poznatkov mohli odniesť aj rôzne reklamné produkty (a ich paleta bola skutočne pestrá: od letáčikov cez perá až po zubné pasty či krémy na ruky), bola aj obmedzená možnosť zúčastniť sa cca 30 minútovej hromadnej propagácie firmy. Nevýhodou boli malé prednáškové miestnosti, do ktorých sa pre veľký záujem ani nedalo zmestiť, ako aj ich vzájomné prelínanie sa. Celkovo mi však podujatie dalo veľmi veľa a som rada, že som sa ho mohla aspoň na chvíľu zúčastniť. Oceňujem skvelý nápad a skvelú organizáciu - dúfam, že sa niečo podobné podarí zorganizovať aj v budúcom roku."

img

Matúš, 1. ročník, Ing.

"ChemDay bola pre mňa nová a veľmi zaujímavá udalosť. Úprimne ma mrzí, že sa na našu školu niečo podobné nedostalo skôr. Ako prváka na inžinierskom štúdiu ma určite zaujímajú rôzne možnosti budúceho zamestnania, letnej praxe, prípadne možnosť získavania skúseností aj počas štúdia formou vypracovania diplomovej práce mimo školy. Prednášky boli zaujímavé a dostatočne informatívne a predstavitelia všetkých daných firiem pri ich stanovištiach veľmi ochotní aj čo sa týka rozdávania suvenírov :). Dúfam, že sa táto akcia bude konať rok čo rok a že sa rozrastie o veľa ďalších firiem - pokojne aj maličkých labáčikov, prípadne aj nejakých zahraničných a konečne sa podarí lepšie prepojiť naše štúdium s praxou a zatraktívniť našu fakultu. Záver záveru: skutočne ma mrzí, že sa toho nechopil nikto už skôr."

Mária, 1. ročník, Ing.

"Ak mám spontánne uviesť názor na túto akciu musím skonštatovať, že sa mi to nepáčilo. Napriek tomu, že bolo pozvaných veľa firiem, čo ma veľmi potešilo, samotné prezentácie neboli veľmi pútavé a prednášala aj pracovníčka personálneho oddelenia. Celkovo to bolo preplnené a aj napriek tomu, že stánkov bolo dosť mala som pocit, že práve z môjho odboru nikoho nikde nepotrebujú. Nápad zorganizovania tejto akcie ma zaujal, ale očakávam lepšie prepracovanie do budúcich rokov. Navrhujem napríklad každej firme vyčleniť jednu miestnosť na druhom poschodí."

img

Peter, 3. ročník, Bc.

"Akciu ChemDay hodnotím skutočne veľmi pozitívne. Podľa mňa to bolo dobre rozdelené, bola aj oficiálna prednáška danej firmy a bola aj možnosť osobne sa porozprávať so zástupcami z firiem. Niektorí zástupcovia mi naozaj vedeli odpovedať, čo som chcel vedieť vzhľadom na blížiacu sa odbornú prax, prípadne mi vedeli poradiť. K akcii mám iba jednu pripomienku. Firmy s podobným zameraním mali prezentácie po sebe a zakaždým v inej aule. Z hľadiska presunu to bolo podľa mňa nepraktické. Nápad sa mi v konečnom dôsledku naozaj páčil, okrem zubnej pasty som si z akcie odniesol aj pre mňa užitočné informácie. Určite by som ChemDay privítal opäť raz o rok."

Lucia, 1. ročník, Ing.

"ChemDay je mimoriadne dôležitým odrazovým mostíkom v rozhodovaní sa o budúcnosti pre mnohých mladých ľudí, ktorí sa jej zúčastnili. Už na prvý pohľad sa mi páčili pútavo navrhnuté plagáty k jednotlivým stánkom, množstvo milých prezentov a suvenírov pre zvedavých študentov a, samozrejme, príjemní a nápomocní zamestnanci a predstavitelia firiem. Jeden stánok ma príjemne ohromil vynikajúcou kávou v reklamnom hrnčeku, ktorý som si mohla vziať domov. Viacerí predstavitelia firiem sa, prekvapivo, nezdráhali odpovedať ani na otázky týkajúce sa nástupného platu alebo iných benefitov pre budúcich zamestnancov. Stretla som sa s príjemnými a inšpirujúcimi ľuďmi a odišla som plná dojmov, s taškou plnou letáčikov a darčekov, povzbudená a rozhodnutá, že doma isto napíšem zopár mailov. Keby som mohla niečo na tejto udalosti zmeniť, bol by to hádam len svoj rozvrh. V tento deň som sa musela zúčastniť laboratórneho cvičenia, a preto som nestihla navštíviť úplne všetky stánky a zďaleka nie toľko prednášok, koľko by som chcela. Pretože som uprednostnila navštevovanie stánkov, musela som vynechať drvivú väčšinu prednášok organizovaných firmami. Niektorí moji spolužiaci sa nevedeli rozhodnúť, ktorej prezentácie sa zúčastnia, keďže prednášky prebiehali paralelne v dvoch miestnostiach v tom istom čase. ChemDay vo všetkých smeroch nadmieru splnil moje očakávania a úprimne dúfam, že v budúcnosti sa dočkáme tejto udalosti zase!"

img

Mária, 1. ročník, Phd.

"Na jednej strane je ChemDay fajn skrz oboznámenie sa s firmami, o ktorých existencii sme doteraz ani nepočuli, no na tej druhej mi nedá nepodotknúť, že z vlastnej skúsenosti pri hľadaní práce viem, aký majú konkrétne zúčastnené firmy postoj na čerstvých absolventov. Minimálne, ak ide o môj študijný odbor. Napriek tomu som si odniesla nové informácie a množstvo materiálnych darčekov. Do budúcna odporúčam rozšíriť škálu pozývaných firiem aj o iné vedné odbory s konkrétnou špecializáciou, nie iba pre analytikov."

Jakub, 2. ročník, Ing.

"Udalosť ChemDay bola na našej škole prvýkrát. A už prvý ročník poukázal na veľký potenciál tejto udalosti. Študenti si odniesli mnoho dôležitých informácií, ktoré im môžu pomôcť v budúcom profesionálnom živote po škole. Okrem všeobecne známych firiem ako Mondi či Slovnaft si mohli študenti vypočuť čo to aj od menej známych firiem, ako napr. CRH. Okrem pracovných pozícií sme sa mohli dopočuť aj o možnosti stáží a taktiež o témach diplomových či bakalárskych prác v jednotlivých firmách. A tu by som poukázal len na jediný väčší problém celého ChemDay. A teda, že podobná udalosť neprišla na našu fakultu skôr. Je mi jasné, že za to organizátori a ani firmy nemôžu, ale takáto udalosť jednoznačne chýbala. Ak sa niekomu nepáčili prezentované firmy, organizátori môžu o rok osloviť aj menej známe firmy, ktoré by mnohých zaujali svojou pracovnou alebo inou ponukou."

img