Sokraťácke exkurzie 2016/2017

napísal -eby-24.04.2017

Tento rok Klub Sokrates organizoval na skúšku dve exkurzie v jednom semestri do firiem, ktoré sú praxou odlišne orientované. Cieľom bolo uspokojiť oba typy chemickej duše - technickú ako aj technologickú.

Fortischem - lahôdka pre technológov

Prvou v tomto semestri bola exkurzia do firmy Fortischem v Novákoch, kde sme sa v rámci celodenného výletu pozreli v piatok, 17.3.2017. S bezpečnostnými prilbami na hlavách (a s pocitom skutočných technológov) sme boli pripravení vyraziť a odhaliť systém fungovania prevádzky, ktorá sa orientuje na anorganickú chémiu, organickú chémiu a chémiu polymérov, pričom tieto sekcie sú vynaliezavo prepojené.

Celý cyklus začína na oddelení anorganickej chémie, kde sa známou elektrolytickou reakciou vyrobí zo soľanky hydroxid sodný a chlór, ktoré sa ďalej využívajú na oddelení organickej chémie na výrobu organických zlúčenín - substrátov pre výrobu polymérov.

Ako študenti našej fakulty sme tiež dostali výbornú ponuku na absolvovanie letnej praxe a tiež možnosť pracovať na diplomovej práci práve v laboratóriách firmy, ktorá je naďalej aktuálnou. Exkurziu sme zakončili obedom v miestnej reštaurácii a keďže nám počasie prialo, aj dezertom v podobe zmrzliny. Večer, múdrejší a o to viac unavení po celodennom bádaní, sme sa vrátili do Bratislavy, kde výlet oficiálne skončil.

img

Synkola - čerešnička pre syntetikov

Pre technicky orientované chemické dušičky sme tento semester zorganizovali exkurziu do Synkoly, firmy orientovanej najmä na organickú syntézu, sídliacu v areáli Prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského, ktorá sa konala v utorok, 11.4.2017.

V laboratóriách firmy sme sa oboznámili s najnovšími prístrojmi, ktoré výrazne uľahčujú prácu syntetikov, čo potešilo výhľady do budúcnosti práve študujúcich organikov.

Na začiatku sme mali možnosť obzrieť si laboratóriá, v ktorých sme sa v rámci prezentácie prístrojov zúčastnili aj reálneho spracovania a analýzy reakčných zmesí projektov príslušných vedcov.

img

Potom sme sa presunuli do zasadacej miestnosti, kde nám bola predstavená história firmy, ukážka už vyriešených projektov a v neposlednom rade sme sa oboznámili so skutočnými peripetiami vedenia takto orientovanej firmy. Zistili sme, čo to všetko obnáša, aby si vás firma vybrala na syntézu konkrétnej molekuly, čo všetko musíte vziať do úvahy pri návrhu ceny a čo všetko ešte treba vymyslieť, aby ste boli zaujímavejší než konkurencia.

Dve skupiny študentov, ktoré sa zúčastnili exkurzie odchádzali z areálu PrifUK-u obohatení o nové informácie a pripravení úspešne pokračovať v skrátenom týždni.

img